HİZMETLERİMİZ

MESTEK Mekanik Sistem Teknolojileri, uluslararası standartların gerekleri, müşterilerinin talepleri doğrultusunda, her türlü mekanik ve endüstriyel sistemler için;

• Solvent Geri Kazanım
• Isıtma
• Soğutma
• Havalandırma
• İklimlendirme
• Sıhhi ve Pis Su Tesisatı
• Yangından Korunma
• Otomasyon Sistemleri
• Endüstriyel Mutfak Sistemleri
• Soğuk Hava Depoları
• Sahne Mekanik Sistemleri ve Otomasyonu
• Buhar ve Kızgın Yağ Sistemleri
• Doğalgaz Sistemleri
• Bina Yönetim Sistemleri
• Temiz Oda Sistemleri
• Kojenerasyon - Trijenerasyon Sistemleri ve benzeri işlerin,

Projelendirilmesi, Tedarik İşlemleri, İmalat ve Montajı, Devreye Alma, Çalışır Durumda Teslimi ve İdamesi ile ilgili hizmetleri, iyi bir organizasyon, makine teçhizatı ve tecrübeli kadrosu ile zamanında ve emniyetle gerçekleştirmektedir.
Bu hizmetler yapılırken ilgili kanun ve yönetmeliklere bağlı kalınmakta, daima kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler seçilmekte, piyasanın önde gelen malzeme ve cihazları kullanılmaktadır.

Solvent Geri Kazanım

Solvent geri kazanım teknolojisi sanayinin birçok sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Yoğuşturma ve damıtma prensibi ile solventlerin yeniden kullanılabilir hale getirilmesidir. Distilasyon yöntemi ile reçine, polimer, boya, yağ, mürekkep gibi atık içerisindeki kirlilikten solventin ayrıştırılarak tekrar kullanılabilir hale getirmektir.

Isıtma:

Yoğuşmalı Kazan, Kombi, Yer Tipi Kazan ve benzeri sıcaklık üreten cihazlar kullanarak radyatör, yerden ısıtma veya ısıtma cihazları ile konut, spor tesisi, kültür merkezi vb. gibi mahallerin ısınmasının sağlanması.

Soğutma:

Su Soğutmalı veya Hava Soğutmalı Chiller, Açık veya Kapalı Devre Soğutma Kulesi, Dry Cooler ve benzeri soğuk su üreten cihazlar kullanarak Klima Santrali, Fan -Coil cihazları ile konut, spor tesisi, kültür merkezi vb. gibi mahallerin soğutmasının, Endüstriyel Tesislerin makinelerinin, kalıplarının ve benzeri ekipmanlarının soğutmasının sağlanması.

Havalandırma:

Klima Santrali, Hücreli Aspiratör, Fan -Coil, Havuz Nem Alma Santrali, Isı Geri Kazanım gibi cihazları ile konut, endüstriyel tesisler, spor tesisi, kültür merkezi vb. gibi mahallerin egzost, taze hava ve nem ihtiyaçlarının sağlanması.

İklimlendirme:

Split Klima, Multi Split veya VRF Sistemler ile konut, endüstriyel tesisler, spor tesisi, kültür merkezi vb. gibi mahallerin iklimlendirme ihtiyaçlarının sağlanması.
Sıhhi ve Pis Su Tesisatı: Demir, PPRC, HDPE, Pik boru, Vitrifiye ürünleri ile konut, endüstriyel tesisler, spor tesisi, kültür merkezi vb. gibi mahallerin Sıhhi ve Pis Su tesisat ihtiyaçlarının sağlanması.

Yangından Korunma:

Sprinkler, Yangın Dolabı, Gazlı Söndürme, FM200 gibi sistemler ile konut, arşiv binaları, depolar, endüstriyel tesisler, spor tesisi, kültür merkezi vb. gibi mahallerin Yangından korunma ihtiyaçlarının sağlanması.

Otomasyon Sistemleri:

Damper Motorları, Motorlu Vanalar, Basınç Prosestatları vb. gibi ekipmanlar ile Klima Santrali, Fan -Coil, VRF Sistem Cihazları gibi ürünlerin merkezi bir sistemden kontörlünün yapılarak konut, endüstriyel tesisler, spor tesisi, kültür merkezi vb. gibi mahallerin otomasyon ihtiyaçlarının sağlanması.

Endüstriyel Mutfak Sistemleri:

Paslanmaz sacdan imal tezgahlar, yer ocakları, ızgaralar, davlumbazlar, elektrostatik filtreler, gazlı söndürme sistemleri vb. gibi ürünler ile yemekhane, pastane, restoran vb. gibi mahallerin üretim, havalandırma ve yangından korunma gibi ihtiyaçlarının sağlanması.

Soğuk Hava Depoları:

Poliüretan Paneller, Paket Soğuk Oda Soğutucu Grupları vb. gibi ürünler ile Mezbaha, Hal Binaları, Soğuk Üretim Gemileri, yemekhane, pastane, restoran, konteyner taşımacılığı vb. gibi mahallerin soğuk üretim ve depolama ihtiyaçlarının sağlanması.
Sahne Mekanik Sistemleri ve Otomasyonu: Motorlu Dekor Barı, Işık Barı, Kablo Makası, Fon, Friz, Sahne ve Yangın Perdesi, Otomasyon Panoları gibi cihazlar ile kültür merkezi, konferans salonu, tiyatro salonu vb. gibi mahallerin mekanik sistem ihtiyaçlarının ve otomasyonun sağlanması.

Buhar ve Kızgın Yağ Sistemleri:

Endüstriyel Tesisler ve Genel kullanım için, Buhar ve kızgın yağ ihtiyaçları saptanarak yapılacak işlevsel kazan kapasitesi, buhar tesisatının gerekli ve uygun çaplarda çekilmesi, kondens hatların tamamlanması ve gerekli taş yünü izolasyonlarının yapılması ve Degazör ve Kondens sistemleri, Ekonomizer ve ısı geri kazanım sistemleri kurulması işlemleri.

Doğalgaz Sistemleri:

Doğalgaz ile çalışan cihazlar kullanarak ile konut, spor tesisi, kültür merkezi, Endüstriyel Mutfak vb. gibi mahallerin kullanım ihtiyaçlarının sağlanması.

Bina Yönetim Sistemleri:

Bilgisayar ile saha elemanlarının bilgi alışverişinde bulunması esasına dayanır. Binanın çeşitli yerlerine dağılmış tesisat ve sistemlere yerleştirilen duyar elemanlar (hissedici), vana ve damper motorları, aç/kapa kontrol cihazları gibi saha elemanlarından ve elektrik motor kontrol panolarından alınan dijital veya analog bilgiler mikroişlemciler tarafından değerlendirilir.
Yazılımın öngördüğü şekilde değerlendirilen bu bilgiler damper, vana motoru gibi saha otomasyon elemanlarının kontrolü ve pompa, fan gibi cihazların kumanda edilmesini sağlar.
Binada sistemlerin yoğun olduğu yerlere yerleştirilen Saha Bilgisayarları (mikroişlemciler), sahadan gelen ve sahaya gönderilen her türlü bilgi ve kontrol sinyalini Merkezi Bilgisayara iletirler.
Bina genelindeki durum Merkezi Bilgisayar tarafından değerlendirilir, sonuçları anında ekran ve yazıcı aracılığı ile kullanıcıya iletilir.

Temiz Oda Sistemleri:

Hijyenik Klima Santrali, Aseptizör gibi cihazlar kullanılarak, hastaneler, laboratuvarlar, kimyasal tesisler vb. gibi mahallerin hassas ve temiz oda ihtiyaçlarının sağlanması.

Kojenerasyon - Trijenerasyon Sistemleri:

Kojenerasyon sistemlerinde türbin veya motor elektrik üretmek üzere jeneratörü çalıştırırken, diğer yandan egzoz gazları ve motor soğutma suyu vasıtasıyla önemli miktarda ısı üretilmektedir. Üretilen ısının ise atık ısı kazanı veya eşanjörler kullanılarak buhar, sıcak su, kızgın su, kızgın yağ veya sıcak havaya dönüşümü sağlanır.
Trijenerasyon sistemlerinde ise enerji; elektrik, ısıtma ve soğutma olarak üç farklı biçimde eş zamanlı olarak işletmelerin kullanımına sunulabilmektedir.

• DUMAN ATIK ISI KAZANLARI İMAL VE MONTAJI
• HT. LT DEVRELERİNİN ENERJ. YARARLANMAK
• EŞANJÖR SİST. ve BU SİST. OTOMASYON SİSTEM KURULMASI